Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Eğitimi – İSTANBUL (Eylül 2013)

Bu eğitim, Useful Conversations Ltd. ve Psikolojik Hizmetler Akademisi Derneği ortak organizasyonu olup ’ Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikoterapi Çalışması’ konulu iki günlük bir kurstur.

Kursu tamamladıktan sonra katılımcıların çözüm odaklı terapi tekniği ile gerçekleşecek psikoterapi oturumlarında ilk seansı ve ardından gelen devam seanslarını uygulayabilmesi ve seansları ‘Çözüm Odaklı Terapi’ ilkelerince sonlandırabilmesi hedeflenmektedir.

Katılımcılar kurs süresince teorik bilgilerin yanı sıra grup çalışmaları ve canlandırmalar aracılığıyla pratik yapma fırsatı da bulacaklardır.

Kursun verimliliğinin en yüksek düzeyde olması, kurs sırasında derse katılımın sağlanması amacıyla eğitimin ders notları eğitimden bir hafta önce tüm katılımcılara e-posta yolu ile ulaştırılacaktır.

Kurs süresince Uzman Klinik Psikolog Ülkü Güreşen tarafından ardıl çeviri yapılacaktır.

EĞİTMENLER: Greg Vinnicombe
Doç. Dr. Enver SARI

EĞİTİMİN TARİHİ: 28-29 Eylül 2013 (Cumartesi-Pazar) / 09:00-18:00

NEDEN ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ: Danışanın isteğine hızlı bir biçimde odaklanarak doğrudan çözümü hedeflemesi ve bu sayede danışan üzerinde kısa sürede fark edilebilir değişiklikler görülmesine olanak sağlaması bakımından tercih edilen bir terapi metodudur. Belirli bir disipline bağlı olmaması terapiste daha geniş bir sınır alanında çalışma imkanı tanır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
§ Çözüm odaklı terapiye giriş (tarihçesi, çıkış noktası, teorik arka planı ve temel varsayımları)
§ Problemden bağımsız konuşma teknikleri
§ Çözüm odaklı terapide seans süreci
§ Çözüm odaklı terapide strateji geliştirmek
§ Çözüm odaklı terapide soru tipleri ve teknikler (başa çıkma ve istisna soruları)
§ Hedef tespiti ve derecelendirme
§ Derecelendirmeli mucize soruları (dört soru, üç ilke, iki teknik)
§ Çözüm odaklı terapi seans protokolleri
§ Farklı danışan gruplarıyla çalışmak (krize müdahale, çiftler, çocuklar, cinsel istismar, isteksiz danışanlar)

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR: Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri, Psikiyatristler ve üniversitelerin bu bölümlerinde 3. ve 4. sınıfta öğrenimlerine devam eden öğrenciler. (Bu koşulları sağlamayan kişiler gözlem ve deneyim amacıyla katılabilirler ancak adlarına sertifika düzenlenemez).

KATILIMCILARA VERİLECEK BELGELER: Eğitime katılan kişilere Psikolojik Hizmetler Akademisi Derneği ve Eğitmen Sayın Dr. Greg Vinnicombe’nin başkanlığını yaptığı İngiltere’nin önde gelen Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi ‘Useful Conversations’ onaylı “Çözüm Odaklı Terapi Uygulayıcı Serifikası” verilecektir.

EĞİTİM ÜCRETİ: 500 TL olup öğrenci belgesi ile başvuran katılımcılara %20 indirim uygulanacaktır. Eğitim ücreti dört kahve molası, eğitim süresince dağıtılacak ders notları, eğitim materyalleri ve isme özel düzenlenecek sertifikayı kapsamaktadır.
Eğitime kayıt yaptırabilmek için katılımcıların 150 TL ön kayıt bedelini dernek hesap numarasına göndermeleri gerekmektedir, kalan tutarın eğitim tarihinden en geç 1 hafta öncesine kadar yine dernek hesabına yatırılması ve ilgili dekontun kayıt ilgilisine gönderilmesi gerekmektedir.
20 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar ödemesini tamamlamayan katılımcıların ön ödemeleri iade edilmeyecek ve bu tarihten sonra kursa kayıt kabul edilmeyecektir. 20 Eylül ve öncesinde bildirilen iptal taleplerinde 25 TL banka masrafları için kesildikten sonra kalan tutar iade edilecektir. Eğitim ders notları kapora ücretini yatıran katılımcıların e-posta hesaplarına gönderilecektir.

EĞİTİMİN YERİ: Daha sonra bildirilecektir.

BİLGİ, İLETİŞİM VE KAYIT: Psk. Melis Demircioğlu, melisdemircioglu@gmail.com, 0532 206 86 12

EĞİTMENLERİN ÖZGEÇMİŞİ:
Gregory John Vinnicombe
Bradford /İngiltere doğumludur. Kendisi 1987 yılında Sosyal Hizmet Uzmanı ünvanı alarak bu alanda master çalışmaları gerçekleştirmiştir. 1998 yılından beri Çözüm Odaklı yaklaşıma ilgi duyan Vinnicombe, bugüne dek çocuk ve yetişkin ruh sağlığı alanında çalışan veya eğitim gören öğrenciler, eğitimenler, iş çevreleri ve ruhsal rahatsızlıklardan yakınan bireyler, madde bağımlılığı tedavisi gören popülasyonlarla çalışmıştır. 2005 yılında Insoo Kim Berg’den süpervizyon eğitimi alan Vinnicombe ayrıca Dr. Ben Furman’dan çocuklarda çözüm odaklı uygulamalar ve Andrew Turnel’dan güvenliğin emareleri eğitimlerini almıştır. 2010 yılında İngiltere Çözüm Odaklı Uygulamalar Birliği’nden eğitmenlik ve uygulayıcılık akreditasyonlarını alan Vinnicombe bugün halen Useful Conversations şirketini yönetmekte olup hem İngiltere hem de dünya çapında çözüm odaklı terapi eğitimleri vermekte ve uygulamalar yapmaktadır. Kendisi ayrıca İngiltere Çözüm Odaklı Uygulamalar Birliği ve Çözüm Odaklı Eğitmenlik ve Danışmanlık Birliği üyesidir.

Yayımlanmış Çalışmaları:
Master Tezi (2003) – Evaluation of Solution Focused Project with Young People at Risk of School Exclusion
Wheeler, J. and Vinnicombe, G. (2011) Some Assumptions of Solution Focused Practice in Context: the magazine for family therapy and systemic practice in the UK)
Vinnicombe, G. (2011) Taking Solution Focused Practice to China in Context: the magazine for family therapy and systemic practice in the UK)

Çözüm Odaklı Projeler:
Altı Aylık Çözüm Uygulama Projesi (Yetişkin Ruh Sağlığı) Leeds akut yetişkin yatılı hastalar birimi personeliyle birlikte, Leeds. Eylül 2005 -Şubat 2006 (Leeds CMHT)
Çözüm Odaklı Grup Çalışması – Farklı ruh sağlığı sorunlarından yakınan yetişkin hastalarla (2012)
‘Sorunlu Aile’ Ekiplerinde Çözüm Odaklı Uygulamaya Giriş (Barnsley MBC 2012’de başlamış olup halen sürmektedir)

Doç. Dr. Enver Sarı
1963 Giresun doğumludur. 1987 yılında Gazi Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında lisans çalışmasını tamamlamıştır. 1992 yılında “Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Uyumlarını Etkileyen Faktörler” konulu teziyle Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Yüksek Lisans derecesi almıştır. 1997 yılında “Grup Rehberliğinin İlkokul 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Problemlerine Ve Benlik Kavramlarına Etkisi” konulu doktora teziyle Gazi Üniversitesi’nde doktora çalışmasını tamamlamıştır. Giresun Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri bölüm başkanlığı, Eğitim Fakültesi dekanlığı, Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık bölümü başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Kendisi son olarak ABD’de bulunan Ball State University tarafından yürütülen bir projede yer almak amacıyla ABD’ye gitmiş ve bir süre bu ülkede çalışmalarını yürüttükten sonra yurda dönmüştür. Şu an Giresun Üniversitesi’nde akademik çalışmalarına devam eden Doç. Dr. Enver Sarı daha önce Useful Conversations ve kendisinin kurucusu olduğu Psikolojik Hizmetler Akademisi derneği ortaklığında çözüm odaklı eğitim seansları düzenleyerek ve bu eğitimlerde bizzat eğitmen olarak görev alarak yaklaşımın tanıtılmasına ve yaygınlaştırılmasına ciddi anlamda katkılarda bulunmuştur. Kendisi halen Giresun Üniversitesi‘nde görev yapmaktadır.

Ulusal Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler
Sarı, E. (1998). Benlik kavramının gelişimine ilişkin kuramsal açıklamalar. Milli Eğitim Dergisi. 138. 33-37.
Sarı, E. (1999). Lise son sınıf öğrencilerinin uyumlarının cinsiyet, ekonomik düzey, ana babanın sağ olup olmaması ve annenin çalışması gibi faktörlere göre incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi. 141, 58-60.
Sarı, E.(2004). Öğretim elemanı yeterlikleri ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7, 121-132.
Sarı,E.(2005). Gelişimsel disiplin yaklaşımı. Milli Eğitim. 166, 124-130.
Sarı, E. (2005). Öğretmen adaylarının değer tercihleri : Giresun Eğitim Fakültesi örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3 (10), 73-88.
Sarı,E.(2007). Üniversite öğrencilerinin algıladıkları ana-baba tutumlarının benlik saygılarına etkileri. Çağdaş Eğitim. 346, 9-15.
Sarı, E.(2007). Basındaki yansımalarıyla aile içi şiddet. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 13-22.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Sarı,E. & Onur, M. (2004). Üniversite öğrencilerinin demokratik tutumları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. 20-21 Mayıs 2004 Çanakkale. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özeti Kitapçığı. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları.
Sarı, E. (2008). Öğretmen adaylarının yaşantılarına etki yapan başlıca 5 öğretmen özelliği. Procedings of international conference on educational sciences 23-25 june. Vol.:3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Magosa.: Eastren Mediterranean university.
Sarı, E.(2009). Küreselleşme sürecinde eğitim politikaları ve Türk cumhuriyetlerine etkileri. Küreselleşme ve Türk Dünyası. 7. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Haziran 2009 Bildiri Kitabı. Ed.: R. Çoşkun, A.V.Can ve C.Şanlı. Calalabad-Kırgızistan: İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun Üniversitesi. 96-103.
Sarı, E. (2010). School counselor education with observation in shool. World conference on educational sciences. abstract book. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi, 258.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Sarı,E. (1998). Grup rehberliğinin ilkokul II. devre öğrencilerinin problemlerine ve benlik kavramlarına etkisi. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongre Kitabı. Konya:Selçuk Üniversitesi Yayınları.
Sarı,E. (1998).Öğretmenlerin okulöncesi eğitim programlarında karşılaştıkları öğrenci gelişim güçlükleri. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongre Kitabı I. Cilt. Bolu: İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları.
Sarı,E. (1998).Demokrasi bilincinin kazanılmasında eğitimin psikolojik boyutları. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongre Kitabı I. Cilt. Bolu: İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları.
Özdem, G. & Sarı, E. (2007). Yükseköğretimde yeni bakış açılarıyla birlikte yeni kurulan üniversitelerden beklenen işlevler. (Giresun Üniversitesi örneği). XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (5-7 Eylül 2007). Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi.

Diğer Yayınlar
Sarı, E. (2005). Sınıf Yönetimi. Ankara: UBL yayınevi.
Sarı, E.(2003). 6 –12 yaş çocuğunun gelişim özellikleri . Ed. C. Akgün . Engelliler ve ailelerinin el kitabı. Giresun: Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yayınları.
Sarı,E..(2004). Psikolojik danışma ve rehberlikte örgüt ve personel. Ed.: A.Kaya. Psikolojik danışma ve rehberlik. Ankara:Anı yayıncılık.
Sarı,E.(2005). Grup rehberliğinin ilköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin problemlerine ve benlik kavramlarına etkisi. Ed.: A.Kaya & S.Erkan . Deneysel olarak sınanmış grupla psikolojik danışma ve rehberlik programları. Ankara: Pegem yayıncılık.
Sarı, E. (2005).Nasıl dost kazanır ve insanları etkileriz. Ed.A.Solak. İnsan İlişkileri. Ankara: Hegem&Bilimadamı Yayınları
Sarı,E.(2005).Kişilik gelişimi.Ed.: K. Ersanlı & E. Uzman. Gelişim ve Öğrenme. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
Projeler
Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. (2009).Yapılandırmacı gözlem ile okul psikolojik danışmanı eğitimi.

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Hakemlik
İlköğretim Online
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Giresun Üniversitesi Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Psikoloji Eğitimleri:

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir