Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı İstanbul

Aile Danışmanlığı Merkezi” açmak gerekli olan ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürcülüğü’nce de kabul edilen “Aile Danışmanlığı Sertifikası” veren 100 Saatlik Aile Danışmanlığı Sertifika Programı; aile danışmanlığı alanında çalışan, çalışmak isteyen ve bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen ruh sağlığı profesyonellerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacına yöneliktir.

Lütfen “AİLE DANIŞMANLIĞI YAPMA BECERİSİ KAZANDIRAN” sertifika programımıza başvurmadan önce, daha önce eğitimlerini başarıyla tamamlamış kursiyerlerimize web sitemizdeki linklerden ulaşıp veya telefonla arayarak bilgi alınız ve sizi nasıl bir eğitimin beklediğini öğreniniz:

PUSULA Sağlık Eğitim Merkezi olarak her 3 ayda bir yaptığımız ücretsizVaka Paylaşım ve Eğitim Refresh Çalışmaları” ile kursiyerlerimizin meslek hayatına atılmadan önce ve meslek hayatları boyunca kendilerini ve bizden aldıkları eğitimi tazelemelerini sağlıyoruz. Ayrıca tüm kursiyerlerimize ücretliSÜPERVİZYON” desteği de veriyoruz.

 

EĞİTİM TARİHLERİ 

 • 1. Modül – 10–11 Eylül 2011
 • 2. Modül – 01–02 Ekim 2011
 • 3. Modül – 12–13 Kasım 2011
 • 4. Modül – 10–11 Aralık 2011
 • 5. Modül – 07–08 Ocak 2012

Lütfen eğitim ön kayıt formunu doldurunuz.

 

VERİLECEK BELGE/SERTİFİKA

 • AİLE DANIŞMANLIĞI Katılım Sertifikası
 • Verdiğimiz sertifika; T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nün “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelik” ve 05/2009 tarihli ve B.02.1.SÇE.0.15.00.02.00-604.02-791 sayılı Gerçek Kişiler ile Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik Uygulamaları Hakkındaki Genelgesi’ne uygundur.

 

KAYIT-KABUL SIRASINDA İSTENEN BELGELER

 • 2 Adet fotoğraf
 • Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopileri
 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 • Varsa alınan diğer eğitimlerin belge veya sertifikalarının önlü arkalı fotokopileri

 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

 • Eğitime psikoterapi alt yapısına sahip vaka ve klinik tecrübesi olan hekimler ve diğer ruh sağlığı profesyonelleri katılabilir:
  • Psikiyatri Uzmanları ve Asistanları
  • Aile Hekimi ve Pratisyen Hekimler
  • Psikologlar
  • Psikolojik Danışmanlar
  • Sosyal Hizmet Uzmanları
  • Çocuk Gelişimi Mezunları
  • Uzman Psikiyatri Hemşireleri ve 4 Yıllık Yüksek Öğrenimi Olan Hemşireler
  • Davranış Bilimleri Mezunları

 

EĞİTİM HAKKINDA

 • Aile danışmanlığı sertifika programında işlenecek başlıca konularaşağıdadır:
  • Aile Danışmanlığı Nedir?
  • Aile Danışmanlığına Giriş ve Temel Kavramlar
  • Bir Sistem Olarak Aile
  • Aile Danışmanlığı Kuramları
  • Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç
  • Temel Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Becerileri ve Bu Becerilerin Aile Danışmanlığında Kullanılması
  • İletişim ve İletişim Teknikleri
  • Çocuk Merkezli Çocuk Danışması
  • Ev Ödevlerinin Kullanılması
  • Hukuki Boyutuyla Aile Sorunları Ve Müdahaleleri
  • Ailede Cinsellik, Cinsellik Kavramı ve Cinselliğin Konuşulması
  • Aile Mahkemeleri ve İşleyişleri
  • Aile Danışmasında Etik İlkeler
 • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürcülüğü bünyesinde bulunan Aile Danışmanlığı Merkezleri’nde hem de Özel Aile Danışmanlığı Merkezleri’nde, hastanelerde, belediyelerin ilgili birimlerinde aile danışmanlığı hizmetlerinin verilebilmesi için en az bir Aile Danışmanı görevlendirilmesi gerekmektedir. Aile Danışmanlığı Merkezi’nde Aile Danışmanı’nın, çocuk gelişimi, sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, uzman hemşirelik, tıp alanlarından birinde en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitimi tamamlamış olması ve gerekli koşullara haiz olmasının yanı sıra, en az 100 saati teorik olmak üzere aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. Bundan dolayı açtığımız eğitim bu ihtiyaca yöneliktir.

 

EĞİTİMİ VERENLER

 • Doç. Dr. Cebrail KISA
  Psikiyatri Uzmanı
 • Psk. Serap GÜNGÖR
  CİSED Genel Sekreteri
 • Dr. Senai DEMİRCİ
  CİSED Bostancı Şube Başkanı
 • Psk. Erhan ÖZDEN
  CİSED Bakırköy Şube Başkanı
 • Av. Önder ÇELİK
  CİSED Avukatı

 

NOTLAR

 • Toplam 100 saatlik eğitim verilecektir.
 • Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri YönetmeliğiMadde 4 – (1) Bu Yönetmelikte adı geçen:
  • a)Aile danışma merkezi: Toplumun ve ailenin gelişmesi için; bireyin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, gerekirse diğer kuruluşlar ve gönüllülerle işbirliği içerisinde sunmakla görevli bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını,
  • b)Aile danışmanı: Merkezde aile danışmanlığı hizmetlerini yürütmek üzere görev yapacak sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, tabip, psikolojik danışma ve rehberlik bölümü mezunu öğretmen, en az dört yıllık yüksek öğrenimi olan hemşire unvanlarından birine sahip olmasının yanı sıra üniversitelerin ya da bu mesleklerden birine ait meslek dernek ya da odalarının düzenlemiş olduğu aile danışmanlığı alanında en az 100 saati teorik olmak üzere eğitim programını ya da bu alanda hizmet veren sivil toplum veya kamu kuruluşlarının, Uluslararası Aile Terapileri Örgütü’nün (IFTA) ya da Avrupa Aile Terapileri Örgütü’nün (EFTA) ölçülerine uygunluğu belgelenen aile danışmanlığı alanında en az 100 saati teorik olmak üzere eğitim programını başarıyla tamamlamış olan personelini ifade eder.
 • Devamsızlık yapanlara sertifika verilmemektedir.
 • Kurs başladıktan sonra ücret iadesi yapılmamaktadır.

 

EĞİTİM YERİ

The Green Park Hotel Taksim

Adres: Abdülhak Hamit Cad. No:34 34437 Taksim / İstanbul / TÜRKİYE
Telefon: 0 212 238 05 05

Google Harita

PUSULA Sağlık Eğitim Merkezi

Psikoloji Eğitimleri:

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir