480 Saatlik Dinamik Yönelimli Psikoterapi Eğitimi Ankara

EĞİTİM TARİHLERİ

-Eğitim tarihleri çok yakında açıklanacaktır. Lütfen eğitim ön kayıt formunu doldurunuz.

KONTENJAN

Bekleme Listesi: Eğitimlerimize talebin fazla olması nedeniyle, bekleme listesi oluşturduk. Başvuru için; kişinin mesleki CV´si, neden eğitim almak istediği konusundaki düşünceleri ve tüm iletişim adresleri ile birlikte pusuladanisma@gmail.com adresine yazması veya telefonlarımızdan 0.312.213 01 32 ve 0.533.234 72 08 yetkili sekreterimizi araması gerekmektedir. Yeni bir eğitim modülü açacağımız zaman öncelikle bekleme listesine göre katılımcı alınacaktır.

VERİLECEK BELGE/SERTİFİKA

Dinamik Yönelimli Psikoterapi Eğitimi Katılım Sertifikası

KAYIT-KABUL SIRASINDA İSTENEN BELGELER

-2 Adet fotoğraf

-Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopileri

-Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

-Varsa alınan diğer eğitimlerin belge veya sertifikalarının önlü arkalı fotokopileri

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

-Eğitime psikoterapi alt yapısına sahip vaka ve klinik tecrübesi olan hekimler ve diğer ruh sağlığı profesyonelleri katılabilir:

-Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler

-Psikologlar

-Psikolojik Danışmanlar

-Sosyal Hizmet Uzmanları

-Uzman Psikiyatri Hemşireleri

-Davranış Bilimleri Mezunları

EĞİTİM PROGRAMI

1.AŞAMA: TEORİK (12 ay)

Holistik Psikoterapi Eğitimi; Dinamik Yönelimli Sistemik Psikoterapi modelini esas almaktadır. Yani nesne ilişkileri kuramı ve derin ego kuramı olmak üzere psikodinamik yaklaşımları, bilişsel yeniden yapılandırmayı ve sistemler teorisini temel alan ve davranışçı ev ödevleriyle desteklenen bir eğitimdir. Şu an ve şimdi; geçmişin bir tekrarıdır, zaman, mekân ve oyuncular değişse bile roller hep aynıdır. Eğer kişi bu sürecin normal işleyişine engel olup, sürekli geçmişe bağlı kalıyorsa, geçmişi bugüne sokuyorsa, geleceği belirlemeye çalışıyorsa, zihninin doğal işleyişine ket vurmaya başlamış demektir. Bunun sonucunu da ruhunda ve bedeninde hastalıklar olarak görebilir. Bu nedenle kişi nasıl düşünürse öyle yaşayacaktır, düşünceler ve sözcükler kişinin şu an yaşadıklarını belirleyecek ve geleceğini yaratacaktır. Yani kişi olumlu veya pozitif düşünürse güzel şeyler yaşayacaktır, olumsuz veya negatif düşünürse kendini hasta edecektir. Kişi kendini hasta hissettiğinde zihnindeki düşüncelerini ve yüreğindeki duyguları gözden geçirmelidir. Kişinin yüreğine yerleşen duyguları ve bu düşüncelerin ardında yatan bilinçdışı ve otomatik gelen düşünceleri fark etmesi ve bu düşüncelerden kurtulması kendi kendini iyileştirmenin ilk adımıdır. Kişi kendini olduğu gibi kabul edip, onayladığı zaman her şey zamanla düzelecektir, acılar hafifleyecektir, kişinin ruhu huzur bulacaktır. Ne hekimler ne terapistler ne de diğer ruh sağlığı profesyonelleri bir hastayı iyileştiremez, bir hastayı kurtaramaz, sadece hastaların zihinlerindeki engelleri ortadan kaldırabilir, kişinin kendisini iyi etmesine vesile olabilir, kişinin kendi yolunu bulmasına rehberlik edebilir, kişinin kendini iyileştirme yolculuğunda ona yoldaşlık edebilir. Çünkü insan vücudunda hem iyileştirici hücreler hem de hasta yapan hücreler vardır. Bilinçdışı hangisini harekete geçirirse bütün vücut ona göre çalışır. Bilinçdışının bu iyileştirici potansiyelinden isteyen her insan yararlanabilir.

-Holistik psikoterapi eğitimimin temel prensipleri şunlardır:

-Hastayla terapist arasında bir hikaye gelişir ve terapist bu hikayeyi zamanı gelince uygun bir dille yorumlar.

-Tedavi edilen hastanın bilinçdışı fantezisidir.

-Terapist her şeyi merak eder ve hastanın da merak etmesini sağlar.

-Terapist iyi bir gözlemcidir.

-Terapist hastasını kurtarmaya veya tedavi etmeye çalışmaz, bunu ancak hastanın kendisi yapabilir.Terapist kişinin kendisini iyi etmesine vesile olabilir, kişinin kendi yolunu bulmasına rehberlik edebilir, kişinin kendini iyileştirme yolculuğunda ona yoldaşlık edebilir.

-Hastalıklar kişinin ego’suyla derin ego’sunun çatışması sonucu meydana gelir. Derin ego’nun görevi kişiyi kendince korumaktır, bu koruma mekanizması hastalıklara yol açabilir.

Psikoterapotik Beceriler eğitimin temelini oluşturacaktır. Kursiyerler psikoterapide başından sonuna kadar nasıl bir süreç yaşandığını öğrenecekler, görüntülü örnek vakaları izleyecekler ve pratik uygulamalar ile öğrendikleri bilgileri pekiştireceklerdir. Bu bölümde aşağıdaki konular işlenecektir:

-Psikoterapi nedir?

-Aktarım, karşı aktarım, derin ego’nun savunma mekanizmaları ve direnç

-İnsan zihninin çalışma mekanizmaları

-İnsanın ruhsal gelişim süreçleri

-Psikoterapinin A-B-C’sinden başlayarak psikoterapi ortamını yapılandırma ve psikoterapötik ortamı yaratma

-Psikoterapi süreçleri

-Danışanla ilk ilişkinin kurulması ve iletişim

-İlk görüşmenin yapılandırılması

-Danışanın sorunlarını değerlendirme

-Değerlendirme görüşmelerinin ardından tanı koyma, vaka formülasyonu ve vaka analizi yaparak “ne tedavi ediyorum?” sorusuna yanıt verme

-Psikoterapide amaç oluşturma

-Psikoterapide strateji belirleme

-Terapist ile hasta arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir zemine oturtma ve terapötik işbirliğini sağlama

-Terapistin terapötik işbirliği kurma becerisini arttırma

-Psikoterapotik beceriler

-Psikoterapotik müdahaleler

-Psikoterapinin sonlandırılması

-Psikoterapi sürecinde yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler

-Psikoterapi uygulamalarında kullanılan testler, formlar, ölçekler ve yönergeler

2.AŞAMA: FORMÜLASYON (6 ay)

Vakalar, daha çok Sistemik Psikoterapi bağlamında “Bireysel Sistem“, “Etkileşimsel Sistem” ve “Nesiller Arası Sistem” olmak üzere çoklu perspektiflerden ele alınanarak formülasyon yapılacaktır.

3.AŞAMA: SÜPERVİZYON (6 ay)

EĞİTİM SAATLERİ

-Cumartesi ve Pazar Saat: 09.00-18.00

EĞİTİM DİLİ

-Türkçe

İLGİLİ WEB SİTESİ

www.pusuladanismanlik.org

NOTLAR

-Toplam 480 saatlik eğitim verilecektir.

-Devamsızlık yapanlara sertifika verilmemektedir.

-Kurs başladıktan sonra ücret iadesi yapılmamaktadır.

İNDİRİM KOŞULLARI

—Daha önce PUSULA Sağlık Eğitim Merkezi’nin açtığı eğitimlerinden almış olan kursiyerlere %20 İNDİRİM

—Tıp fakültesi, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmet uzmanlığı ve davranış bilimleri öğrencilerine %20 İNDİRİM

—Asistan hekimler, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik yüksek lisans öğrencilerine %20 İNDİRİM

—Bedensel engelli arkadaşlarımıza %75 İNDİRİM

PUSULA SAĞLIK EĞİTİM MERKEZİ

www.pusuladanismanlik.org

pusuladanisma@gmail.com

—0.533.234 72 08

—0.312.213 01 32

Psikoloji Eğitimleri:

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir